Σε Νέο Δια Ζώσης Παρακολούθησης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κλασσικής Ομοιοπαθητικής

(Advanced Diploma in Classical Homeopathy)

http://www.universaltraining.edu.gr/spoydes/ygeia/omoiopathitiki

 

Δια ζώσης 3ετές Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Κλασσική Ομοιοπαθητική στο Universal Training του Ομίλου ΑΚΜΗ σε συνεργασία με τΙπποκράτειο Κέντρο Κλασσικής Ομοιοπαθητικής (ΙΚΚΟ). Η επαγγελματική εκπαίδευση που παρέχεται απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να σπουδάσουν και να ασκήσουν το επάγγελμα του Ομοιοπαθητικού. Το Πρόγραμμα ακολουθεί πιστά τις αρχές και τα δεδομένα που υπηρετεί από την ίδρυσή του το Ιπποκράτειο Κέντρο Κλασσικής Ομοιοπαθητικής σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Συμβουλίου Ομοιοπαθητικών (ECCH)  και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ομοιοπαθητικής (ICH). Οι απόφοιτοί του, θα έχουν όλα τα δεδομένα των αποφοίτων του ΙΚΚΟ και θα μπορούν χωρίς άλλες διαδικασίες να γίνουν μέλη του Συλλόγου Ομοιοπαθητικών Ελλάδος (ΣΟΕ).

25 χρόνια το πρόγραμμα του ΙΚΚΟ, εστιάζεται αποκλειστικά στην εκπαίδευση της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής. Το υψηλό επίπεδο των μαθημάτων, η πρακτική εφαρμογή, οι υψηλές απαιτήσεις και τα κριτήρια για την πρόοδο των σπουδαστών του προγράμματος, αποτελούν τις ασφαλιστικές δικλείδες που είναι απαραίτητες για την εξάσκηση της Ομοιοπαθητικής στην σύγχρονη κοινωνία μας.

Στους αποφοίτους χορηγείται, από τo Ιπποκράτειο Κέντρο Κλασσικής Ομοιοπαθητικής (ΙΚΚΟ) και το Universal Training του Ομίλου ΑΚΜΗ, κοινή Βεβαίωση Σπουδών ισότιμη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο του Ανώτερου Διπλώματος Ομοιοπαθητικής (Αdvanced Diploma) όπως ακριβώς συμβαίνει σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απαραίτητη προϋπόθεση της αποφοίτησης, είναι και η εκπαίδευση σε βασικές γνώσεις Ανατομίας, Φυσιολογίας, Παθολογίας, για εκείνους που δεν έχουν παράλληλα και την ιατρική ιδιότητα. Όσοι, πλην ιατρών, πιστοποιούν σπουδές στις βασικές αυτές γνώσεις, εξετάζονται από τον εκπαιδευτή αυτών των μαθημάτων και απαλλάσσονται από την παρακολούθηση αυτών.

Η εκπαίδευση στην Ομοιοπαθητική, επιγραμματικά, περιλαμβάνει:

  1. – Θεωρία και Φιλοσοφία της Ομοιοπαθητικής
  2. – Μεθοδολογία και εξάσκηση της Ομοιοπαθητικής
  3. – Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία (Materia Medica)
  4. – Αρχές Ψυχολογίας
  5. – Εργαστήρια και έρευνες
  6. – Κλινική εκπαίδευση
  7. – Κώδικα δεοντολογίας Ομοιοπαθητικών θεραπευτών
  8. – Βασικές αρχές Ανατομίας, Φυσιολογίας, Παθολογίας (μόνο για όσους δεν έχουν αποδεδειγμένα τις σχετικές γνώσεις)

Η παρακολούθηση είναι σε εβδομαδιαία βάση.

Την γενική εποπτεία του Προγράμματος έχει ο κ. Γεράσιμος Στουραΐτης,  ιδρυτής του ΙΚΚΟ και επίτιμος πρόεδρος του ΣΟΕ. Διδάσκοντες είναι καταξιωμένοι συνεργάτες του.

Έναρξη Εγγραφών για το Τμήμα Σεπτεμβρίου: 14 Mαϊου 2018

Πληροφορίες-Εγγραφές, Universal Training, Mαυροκορδάτου 1-3 και Ακαδημίας- Αθήνα,

τηλ. 210 3801133

http://www.universaltraining.edu.gr/spoydes/ygeia/omoiopathitiki